Steeds meer ouderen werken

Steeds meer 55-plussers blijven actief op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van deze groep zal de komende jaren ook steeds groter worden.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het UWV Kennisverslag 2013 dat donderdag is gepresenteerd.

In de laatste twintig jaar is de arbeidsparticipatie van 55-plussers meer dan verdubbeld. Eind jaren zestig stond dit percentage op 56 procent en daalde naar 25 procent in de jaren negentig. In 2013 zitten we bijna weer op het ‘oude niveau’ met 53 procent.

Door de vergrijzing op de arbeidsmarkt is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat deze ontwikkeling stagneert of verandert.

Het UWV voert voor deze ontwikkelingen twee redenen op; de financiële prikkels van de overheid en het hoge opleidingsniveau van deze groep werknemers.

Zo’n financiële prikkel is de hervorming rond de Vervroegde Uitreding (VUT) en prepensioen. De helft van de toename van oudere mannen op de arbeidsmarkt tussen 1993 en 2003 kan daaraan worden toegeschreven. Hoger opgeleiden werken gemiddeld langer door, daarin ligt de tweede verklaring van de toegenomen arbeidsparticipatie van 55-plussers.

Opleiding

Een hoger opleidingsniveau is ook aantrekkelijker voor vrouwen om in loondienst te gaan of te blijven na hun vijfenvijftigste. Dat blijkt volgens het UWV ook weer een stimulans voor mannen te zijn om door te blijven werken.

Tegelijkertijd zorgt een toename van ouderen op de arbeidsmarkt er ook voor dat meer mensen uit die groep een beroep doen op een arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering.

Terugkeer  

Een moeizame terugkeer op de arbeidsmarkt ligt volgens het UWV aan de werkgevers, maar ook aan de ouderen die weer aan de bak willen. Werkgevers hebben een vooroordeel over 55-plussers, tegelijkertijd helpt de houding en het gedrag van de werkzoekenden ook niet altijd mee.

“Veel werknemers zijn lang bij dezelfde werkgever in dienst geweest, zij hebben in de jaren tachtig voor het laatst gesolliciteerd”, zegt Anneke van der Giezen, hoofd van het kenniscentrum van het UWV tegen NU.nl

Daarom organiseert de instantie bijeenkomsten waarop oudere werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten en bijeenkomsten waarin oudere werkzoekenden onder leiding van een werkcoach leren netwerken. “Daarin leren we ze nieuwe manieren van solliciteren met bijvoorbeeld sociale media”, zegt Van der Giezen.

Concessies

Door het persoonlijk contact worden de vooroordelen dat oudere werknemers te duur zouden zijn en vaak ziek thuis zitten weggenomen. “Daar staat tegenover dat deze werkzoekenden ook concessies moeten doen”, zegt Van der Giezen. “Het is niet reëel om direct een vast contract te verwachten. Accepteer een tijdelijk contract, of ga akkoord met een lager salaris.”

Uiteindelijk scheelt het de Nederlandse schatkist ook geld als er zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Van der Giezen: “Je hoeft als staat minder ww-uitkeringen te betalen. Die van ouderen zijn door hun opgebouwde rechten ook meestal duurder dan van jongeren.”

(bron: nu.nl, 15 aug 2013)

Tagged , , , , , , .Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.

  • "Dé plek in de Duin- en Bollenstreek waar vacatures en werkzoekenden matchen. Slim, snel, eenvoudig en nog leuk ook!"