Een reactie op je sollicitatie?!

Bedrijven reageren vaker op sollicitaties. Reageerde in voorgaande jaren een kwart van de organisaties niet, in 2013 is dit gedaald naar 18 procent.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Digitaal-Werven. Voor het onderzoek zijn zo’n 550 reactie op je sollicitatiebedrijven benaderd met een ‘mystery-sollicitatie’.

Volgens onderzoeker Bas van de Haterd komt dit waarschijnlijk doordat bedrijven beter zijn gaan inzien dat sollicitanten netjes afwijzen op termijn beter is voor het bedrijf. “Een sollicitant kan immers ook klant zijn of over een uitgebreid netwerk beschikken.”

Bijna de helft van de reacties op de sollicitaties is persoonlijk, met een concrete reden voor de afwijzing. Vorig jaar viel slechts 35 procent onder de noemer ‘persoonlijk’.
De andere helft is ongeveer gelijk verdeeld over de categorieën ‘vage reden’ en ‘helemaal geen reden’. “Er worden dus minder massa-afwijzingen gestuurd”, aldus Van de Haterd.
“Grotere bedrijven nemen de afhandeling van sollicitaties over het algemeen serieuzer. Dat geldt trouwens ook voor bedrijven in sectoren waar moeilijker personeel te vinden is, zoals IT of techniek.”

62 procent van de bedrijven reageert binnen een week op sollicitaties. Zo’n 17 procent deed er meer dan twee weken over, waarbij ongeveer de helft had aangekondigd dat de reactie enige tijd op zich zou laten wachten. In 2012 liet slechts 3 procent dat van tevoren weten.

(bron: Nu.nl)

Tagged , , , , .Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.

  • "Dé plek in de Duin- en Bollenstreek waar vacatures en werkzoekenden matchen. Slim, snel, eenvoudig en nog leuk ook!"